Program žalnih slovesnosti ob dnevu mrtvih 2009
vodoravna delilna črta

 

 


ČETRTEK,  29. OKTOBER 2009

 

ob 10. uri POLOŽITEV VENCA K SPOMENIKU GENERALA FRANCA ROZMANA-STANETA V VOJAŠNICI GENERALA MAISTRA, Ramovševa ulica 2

 

ob 11. uri KOMEMORACIJA NA LEDINI; Govor podžupana  Mestne občine Maribor Milana Mikla

 

ob 11.30 POLOŽITEV VENCA PRED SPOMINSKIM OBELEŽJEM NA LOKI NAD STRELIŠKO CESTO V MESTNI ČETRTI RADVANJE - POT NA OKOPE

 

ob 13. uri POLOŽITEV VENCA PRED SPOMINSKIM OBELEŽJEM NA POKOPALIŠČU DOBRAVA                                                    

 

 


PETEK,  30. OKTOBER 2009

 

ob 12. uri KOMEMORACIJA OB SPOMINSKEM OBELEŽJU ŽRTVAM AGRESIJE JA  NA  SLOVENIJO 91, Ljubljanska 23

 

ob 17.40 POLOŽITEV VENCA OB SPOMENIKU BORCEV ZA SEVERNO MEJO, Ob parku, Maistrova ulica

 

 

ob 17.45 POLOŽITEV  VENCA   K   SPOMENIKU   GENERALA  MAISTRA, Trg  generala Maistra

 

 

ob 18. uri KOMEMORATIVNA   SLOVESNOST  OB   SPOMENIKU   TALCEV, v Ulici talcev; Govor  župana Mestne občine Maribor  Franca Kanglerja

 

 


NEDELJA,   1. NOVEMBER 2009

 

 

GRADEC - AVSTRIJA

 

 

ob 9. uri SLOVESNOST OB SPOMINSKI PLOŠČI V PROSTORIH GRAŠKEGA SODIŠČA

 

 

ob 10. uri OSREDNJA KOMEMORACIJA NA CENTRALNEM POKOPALIŠČU V GRADCU

 

 

 

KOMEMORACIJE NA POBREŠKEM POKOPALIŠČU

 

ob 10. uri PRIČETEK KOMEMORATIVNE SLOVESNOSTI  NA  OSREDNJEM KOMEMORATIVNEM  PROSTORU  PARTIZANSKEGA  GROBIŠČA; Govor podžupana Mestne občine Maribor Milana Mikla

 

 

Po  slovesnosti  položitev vencev  na grobišče padlim v  I. svetovni vojni in na grobišče sovjetskih vojakov.

 

 

 

 


vodoravna delilna črta