Tekoče vzdrževanje spomenikov in obeležij
vodoravna delilna črta


Maribor se bo kot Evropska prestolnica kulture 2012 predstavil kot mesto raznolike kulturne ustvarjalnosti, pri čemer velja izpostaviti tudi številne zgodovinske spomenike in obeležja. Na Mestni občini Maribor se zavedamo neprecenljivosti kulturne dediščine, zato težimo k ohranitvi le-te tudi za nadaljnje generacije.

 

Mestna občina Maribor ima vsako leto v proračunu Urada za kulturo in mladino zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje spomenikov in obeležij. Na osnovi usmeritev mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in na predlog Združenja borcev za vrednote NOB Maribor je Urad za kulturo in mladino izvedel naslednja dela:

 

-          obnovitvena dela za obnovo in restavriranje grbov nad glavnim vhodom Naskovega dvorca,

 

-          čiščenje in obnova sončne ure avtorja Adzema, ki je postavljena na Formi vivi na Pobrežju,

 

-          na spomeniku na Ledini so bili obnovljeni napisi, saj so bili slabo vidni in potrebni obnove,

 

-          izdelana in nameščena je bila nova spominska plošča Jožici Flander na Metelkovi ulici, saj je bila obstoječa počena.

 


vodoravna delilna črta