Seja delovne skupine za pripravo Analize o položaju invalidov v MOM in predloga Akcijskega načrta
vodoravna delilna črta


Člani delovne skupine za pripravo Analize o položaju invalidov v MOM in predloga Akcijskega načrta so na svoji drugi seji obravnavali prejete predloge za pripravo analize o položaju invalidov v Mestni občini Maribor, na podlagi katere bodo pripravili konkretne predloge ukrepov za izboljšanje položaja invalidov.

 

Obravnavana področja zajemajo osveščanje javnosti, skrb občine za zdravje, rehabilitacijske programe, strokovno podporne službe, arhitekturno in komunikacijsko dostopnost okolja, vzgojo in izobraževanje, delo in zaposlitev, materialno in socialno varnost, družinsko življenje in spoštovanje osebne integritete, kulturo, šport in rekreacijo, vero, vključenost invalidov v oblikovanje politike in načrtovanje invalidskega varstva, občinske akte, finančno in vsebinsko podporo, usposabljanje strokovnega kadra, spremljanje in ugotavljanje učinkov sprejetih ukrepov za invalide ter mednarodno sodelovanje.

 

Člani delovne skupine bodo tako do prihodnje seje pripravili podroben pregled (analizo) stanja na navedenih področjih ter na podlagi izsledkov analize pripravili konkretne predloge rešitev. Gradivo bo nato obravnavano še na seji Sveta invalidov ter posredovano v potrditev na Mestni svet Mestne občine Maribor.

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Vabilo na 3. sejo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Zapisnik druge seje Delovne skupine za pripravo Analize o položaju invalidov v MOM
vodoravna delilna črta