Vabilo na 10. redno sejo varnostnega sosveta MOM
vodoravna delilna črta
12.10.2009

V sredo, 14. oktobra  2009, ob 15.00 uri, v razstavnem salonu, Grajska ulica 7, Maribor

 

Po določilu 16. člena Poslovnika varnostnega sosveta

 

S K L I C U J E M

 

10. redno sejo varnostnega sosveta Mestne občine Maribor,

 

 

ki bo v sredo, 14. oktobra  2009, ob 15.00 uri, v razstavnem salonu,

 

 

Grajska ulica 7, Maribor

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

3. Potrditev zapisnikov 9. redne in 1. izredne seje Varnostnega sosveta

3. Varnostni načrt MOM – Prepoznave in strategije varovanja kritičnih območij mesta Maribor

4. Razno

 

 

Gradivo za 3. točko dnevnega reda prejmete na seji, zapisnike prilagamo.

 

Na seji Varnostnega sosveta bomo gostili dvajsetčlansko policijsko delegacijo iz Makedonije.

 

 

PODŽUPAN 

   Rok PEČE , l.r.

 

 

 

 


vodoravna delilna črta