Vabilo na Mednarodno urbanistično arhitekturno delavnico Maribor – jug
vodoravna delilna črta
6.10.2009


V četrtek, 8. oktobra 2009, med 9. in 13. uro v Viteški dvorani Betnavskega gradu, Streliška cesta 150, Maribor


Mestna občina Maribor in Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru, Center za urbani razvoj Katedre za arhitekturo in prostor vabita na prvo srečanje Mednarodno urbanistično arhitekturne delavnice Maribor – jug. Prvo srečanje Mednarodno urbanistično arhitekturne delavnice bo v četrtek, 8. oktobra 2009, med 9. in 13. uro v Viteški dvorani Betnavskega gradu, Streliška cesta 150, Maribor.

 

Delavnica obravnava potenciale prostorskega razvoja mesta na območju med Pohorjem, Tržaško cesto na vzhodu, Pekrsko gorco na zahodu ter grajenim robom mesta na severu. Na tem območju je predvidena izgradnja južne obvoznice in cilj delavnice je izdelava študij prostorskega razvoja južnega grajenega roba mesta.

 

Rezultati delavnice bodo služili kot strokovne podlage za vrednotenje poteka trase južne obvoznice ter za novelacijo prostorskega plana Mestne občine Maribor. Mednarodna urbanistično arhitekturne delavnica Maribor – jug bo potekala od oktobra 2009 do februarja 2010.

 

Udeležence ter goste bodo pozdravili župan Mestne občine Maribor Franc Kangler, dekan Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru prof. dr. Ludvik Trauner ter predstavnica Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije mag. Janja Kreitmayer McKenzie.

 

Na srečanju bodo udeležencem ter javnosti predstavljena problematika naloge ter projektna izhodišča. Po 14. uri bodo imeli udeleženci voden ogled lokacije.

 

Prvo srečanje Mednarodne urbanistično arhitekturne delavnice Maribor – jug poteka tudi pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, ki je organizator slovenskih dnevov Habitata.


vodoravna delilna črta