Vabilo na sprejem ob Tednu prometne varnosti
vodoravna delilna črta
5.10.2009

V torek, 6. oktobra 2009, ob 11. uri v Mestni hiši Rotovž, Rotovški trg 1, Maribor.


V času od 5. do 10. oktobra 2009 v Sloveniji poteka Teden prometne varnosti. Otroci se dnevno vključujejo v promet in se pri tem srečujejo s prednostmi in nevarnostmi sodobnega prometa. Po začetku šolskega leta, ko se varnosti otrok posveča velika pozornost, je prav, da že v oktobru z dodatnimi spodbudami opozorimo na nujnost načrtnega vzgojno preventivnega dela. Posebno skrb posvečamo pešcem, umirjanju prometa pri šolah in vrtcih ter najmlajšim in njihovi varnosti na šolskih poteh.

 

Ob Tednu prometne varnosti vas podžupan Mestne občine Maribor Rok Peče vljudno vabi, da se udeležite sprejema delegacije osnovnošolcev in predstavnikov vrtcev, ki bo v torek, 6. oktobra 2009, ob 11. uri v Mestni hiši Rotovž, Rotovški trg 1, Maribor.

 

Od 5. do 11. oktobra 2009 v Sloveniji poteka Teden prometne varnosti, v okviru katerega je posebna pozornost posvečena prevozu otrok, varnosti pešcev, umirjanju prometa pri šolah in vrtcih ter zagotavljanju varne šolske poti. Stekla bo akcija »BODI preVIDEN«, s katero želimo opozoriti na ogroženost pešcev zaradi manjše vidljivosti, saj se v začetku oktobra začne izredno hitro krajšati svetli del dneva in je uporaba kresničk in drugih odsevnih materialov že nujna.

Svet za preventivno in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor že vrsto let posveča posebno pozornost varnosti na šolskih poteh. Zelo pomembna je skrb za tiste učence, ki prvič stopajo na šolske poti in še ne poznajo vseh nevarnosti, ne smemo pa pozabiti na ostale učence, ki se po dolgih in brezskrbnih počitnicah vračajo v šolske klopi. S pripravami na varen začetek šolskega leta smo začeli že v mesecu juniju.

 

Za učence prvih in drugih razredov osnovnih šol je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zagotovil potrebno število rumenih rutic. Na šolah so bili v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in policijo pregledani in po potrebi dopolnjeni načrti varnih šolskih poti. Osnovnim šolam smo poslali plakate Šolska pot – Vozimo previdno in knjižice Prvi koraki v svetu prometa. Na šolskih poteh, kjer ni bilo mogoče zagotoviti varnosti otrok in so opredeljene kot nevarne relacije, je zagotovljen organiziran prevoz otrok.

 

Prve dni pouka so otroke na šolskih poteh spremljali delavci policije, mestni redarji, člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Certus ter sodelavci Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor.

 

Za dodatno opozarjanje voznikov na nevarnejša mesta, kjer učenci v večjem številu hodijo v šolo, so prvi mesec šolskega pouka stale dodatne opozorilne table ŠOLSKA POT. Na dodatno previdnost voznike opozarjamo tudi s transparenti ŠOLSKA POT, ki bodo do konca

 

oktobra izobešeni na enajstih različnih lokacijah (Titova cesta - pri Europarku, Šentiljska c., Koroška cesta, križišče Moše Pijade – Gorkega, Obrežna ulica  - na obeh straneh nadvoza, Kamnica, Limbuš, Malečnik in Brezje) in s preventivnimi radarskimi tablami VIASIS.

 

Varna šolska pot je eden izmed pogojev za varno in uspešno odvijanje pouka. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v sodelovanju s šolami, strokovnimi organi in organizacijami ter prostovoljci tudi tokrat poskrbel za varno sodelovanje otrok v prometu.

 

Poleg naštetih aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh je bilo izvedenih tudi nekaj ukrepov v okviru realizacije komunalnih – cestnih programov, ki  posredno zagotavljajo boljšo prometno varnost.

 

 

Izvedeni so bili naslednji ukrepi:

·         Pred vsemi OŠ in vrtci je bila  obnovljena talna prometna signalizacija in dopolnjena ali zamenjana dotrajana vertikalna prometna signalizacija.

·         Za večjo varnost udeležencev v cestnem prometu so bili izvedeni ukrep umirjanja hitrosti na naslednjih lokacijah: ureditev prehoda za pešce ter izvedba hitrostne ovire na Valvazorjevi ulici v neposredni bližini vrtca, namestitev montažne hitrostne ovire v ulici Ob Dravi in dvignjen prehod za pešce na vozišču ulice Ob Dravi v križišču z Zrkovsko cesto. Dvignjen prehod za pešce je bil izveden tudi na vozišču Ljubljanske ulice v križišču s Pasteurjevo ulico in na vozišču Maistrove in Kopitarjeve ulice v križišču s Kersnikovo ulico v neposredni bližini OŠ Franca Rozmana Staneta.

·         Obnovitev in dograditev obstoječih kolesarskih poti na območju Glavnega trga, Dvorakove ul, Ul. Moše Pijade in Valvazorjeve ulice.

·         Debelo slojna talna označba kolesarske poti v križišču Mlinska – Partizanska – Meljska, Cankarjeva – Partizanska in Titova – Partizanska – Prešernova.

·         Obnova dotrajane kolesarske steze na Z obvoznici na odseku ceste Na poljanah do Gosposvetske ceste, debelo slojna označba kolesarske steze na Gosposvetski cesti, obnova kolesarske steze na Smetanovi in Strossmayerjevi ulici. V planu je izris kolesarske steze na Partizanski cesti pred železniško postajo.

·         Na Slovenski ulici, Trgu svobode in Trgu Borisa Kraigherja so bila postavljena kolesarska stojala.

·         Na delu Markovičeve ulice, Metelkove ulice, Žitne in pri Domu Lizike Jančar je bil zgrajen pločnik.

 

Na državnih cestah so bile v enoletnem obdobju dokončane naslednje investicije:

·         Puhova cesta (cca 1.8 km) – dvopasovnica z obojestranskimi pločniki in tremi semaforiziranimi križišči.

·         Cesta v Rošpoh – obnova cca 600  m ceste z enostranskim pločnikom in kolesarsko stezo ter avtobusno postajo izven vozišča.

·         Zahodna obvoznica – štiripasovnica z obojestranskimi pločniki in kolesarskimi stezami, dve krožišči z izven nivojskimi prehodi za pešce.

 

 

 


vodoravna delilna črta