Klic v sili
vodoravna delilna črta


Mestna občina Maribor v proračunu za leto 2009 ne spreminja utečenega sofinanciranja programa »Klic v sili«. To socialnovarstveno storitev, ki je opredeljena tudi v Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 - 2010, sofinanciramo na način, da zagotavljamo stroške dela koordinatorki programa in individualno subvencijo do 20 starostnikov pri najemu aparata; trenutno jih je 12. Upravičenost do te subvencije ugotavlja Center za socialno delo Maribor.  

 

Kot lokalna skupnost ne pristajamo na krčitev doseženega nivoja kvalitete socialnovarstvenih storitev v mestu. Center za pomoč na domu Maribor (v nadaljevanju CPND) smo na nekaj sestankih opozorili, da so dolžni posameznikom, ki imajo priznano subvencijo pri najemu aparata, še nadalje izvajati program po osnovni pogodbi, ter za vse uporabnike še nadalje koordinirati storitev »Klic v sili«, ki jo opravlja podjetje Protect, saj le-to samostojno socialnovarstvenih storitev ne more izvajati. Iz CPND zatrjujejo, da bodo programe socialnovarstvenih storitev še nadalje razvijali glede na potrebe uporabnikov ob strokovnih dognanjih ter zakonskih in finančnih  možnostih tega področja. Ugotavljamo, da je popolna prekinitev pogodbe s strani CPND neutemeljena.    

 


vodoravna delilna črta