Krožišče na Titovi cesti C-4
vodoravna delilna črta
28.9.2009

 

 Ideja o izvedbi krožišča na Titovi cesti C – 4 sega v obdobje, ko so projektanti zasnovali Europark, ki je za svojo dostopnost potreboval ustrezne cestne povezave. Investitor v trgovski center je sklenil dogovor z Mestno občino Maribor, da prispeva takratnih 190 milijonov SIT (danes 792.856 €) za sofinanciranje izgradnje krožišča – pogoj za nakazilo sredstev v Proračun Mestne občine Maribor je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo krožišča. Aktivnosti so se pričele s  projektiranjem, ko je Europark pričel z gradnjo druge faze trgovskega centra. Izgradnja krožišča je bila povezana tudi z izvedbo cestne povezave med vhodom v Europark in navezavo na bodoče krožišče. To povezavo je izvedlo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki je na ta način omogočilo, da smo lahko planirali pričetek investicije krožišče C-4.

 

Med že pričetimi aktivnostmi za izvedbo se je Mestna občina Maribor  odločila omenjeni projekt prijaviti na razpis SVLR, ki je omogočal, da se do 75 odstotkov sredstev lahko občini povrne, ta pa izvede vsa plačila in s tem založi sredstva.

 

Celotna predračunska vrednost projekta je bila ocenjena na 2.020.258,49 €.

Za dodatna dela na objektu je bilo z dvema Aneksoma priznanih 582.389,85 €.


Skupna vrednost izvedenih del: 2.602.648,34 €


VIRI (planirano):

-          Sredstva iz razpisa SVLR: 930.594,00 €;

-          Donacija IMORENT: 792.856 € ;

-          Mestna občina Maribor zagotovi razliko.

 

Do sedaj plačilo:

-          SVLR: 0 €;

-          IMORENT: 792.856 €;

-          Mestna občina Maribor: 1.847.592,34 € (od tega 37.800 € za nadzor).

 

Projektiranje je izvedla projektantska hiša LINEAL, izvajalec gradbenih del pa je bilo Cestno podjetje Maribor, nadzor je izvajalo podjetje ISB.

Časovni okvir:

 

-          Začetek projekta – izgradnja se je pričela  v maju 2008;

-          Tehnični pregled krožišča je bil 1. aprila 2009;

-          Predaja v promet  brez uvoza za UKC Maribor je bila 15. aprila 2009. UKC Maribor je izvedbo uvoza izvajal sam, ker projekt Mestne občine Maribor ni pokrival tega dela, ki je na zemljišču UKC (državna lastnina) in so ga le-ti sami izvedli kot investicijo UKC, s samostojnim gradbenim dovoljenjem.

 

Projekt »Krožišče na Titovi cesti C – 4« delno financira  Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta