Zaprtje izpostave Glavne pisarne na Slovenski 40
vodoravna delilna črta


V Mestni občini Maribor spreminjamo način poslovanja s strankami ter sprejemanja njihovih vlog s področja komunale, prometa in okolja tako, da zapiramo izpostavo Službe za upravno poslovanje, ki med drugim skrbi za sprejem vlog občanov na Slovenski ulici 40. Od 1. oktobra 2009 bo možno vse vloge, naslovljene na organe Mestne občine Maribor, vlagati le še v sobi 15/pritličje na sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, in sicer v poslovnem času (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure; sredo od 8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure).

 

Na Slovenski ulici 40 so občani vlagali večinoma vloge iz področja komunale, prometa in okolja, ki se nanašajo na: obremenitev okolja s hrupom, prijavo uporabe zvočnih naprav, cestne zapore, izdajo projektnih pogojev, oglaševanje, posege na občinskih cestah, turistično in drugo prometno signalizacijo, območje za pešce, zelene površine, vodno-prometne postopke itd.

 

Vloge lahko oddajo tudi po pošti na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ali na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si. Obrazci vseh vlog mestne uprave so dosegljivi na spletni strani Mestne občine Maribor pod področjem »Življenjski dogodki/vloge« (http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=667), občani pa jih lahko dvignejo tudi v sobi 15/pritličje, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. Za splošne informacije občani lahko svoje vprašanje naslovijo na mestna.obcina@maribor.si ali pokličejo na telefonsko številko 02/22-01-214.

 

 

S tem ukrepom želimo občanom omogočiti komunikacijo z upravo na enem mestu, ne glede na to, na katero delovno področje mestne uprave se vloga ali vprašanje nanaša. Na tej lokaciji lahko zagotavljamo dosegljivost vsak dan ves poslovni čas.

 


vodoravna delilna črta