Seja delovne skupine o položaju invalidov v MOM
vodoravna delilna črta


Župan Mestne občine Maribor Franc Kangler je imenoval delovno skupino za pripravo Analize o položaju invalidov v Mestni občini Maribor in predloga Akcijskega načrta, ki jo vodi Nataša Rebernik (Nigrad d.d.). Člani delovne skupine so Rok Peče, Aleš Škof, Lilijana Zorko in Uroš Kosi iz Mestne občine Maribor ter Slavko Zakeršnik (Društvo invalidov Maribor), Alenka Bera (Društvo študentov invalidov - Enota Maribor), Darja Gojkošek (Medobčinsko Društvo slepih in slabovidnih Maribor) in Franci Žiberna.

 

 

Glavna naloga delovne skupine bo priprava Analize o položaju invalidov v Mestni občini Maribor, glede na Standardna pravila OZN o izenačevanju možnosti invalidov in Agendo 22 ter priprava predloga konkretnega Akcijskega načrta kot sestavine delovnega programa občinskega sveta z jasno opredeljenimi cilji in nalogami, roki in odgovornimi nosilci.

 

 

Na podlagi navedenih dokumentov bo Mestna občina Maribor še intenzivneje pristopila k uresničevanju »invalidom prijaznega mesta«, hkrati pa bo težila k pridobitvi listine »Občina po meri invalidov 2010«, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Le-ta bo v prihodnje, skupaj z občinskim Svetom invalidov (v ustanavljanju), spremljala uresničevanje zastavljenih ciljev občine.

 

 


vodoravna delilna črta