Parkiranje v Mestni občini Maribor - sprememba talnih označb
vodoravna delilna črta


Podjetje Nigrad d.d., ki v Mestni občini Maribor (v nadaljevanju MOM) skrbi za prometno signalizacijo, je v mesecu avgustu pričelo z obnovo vertikalne in horizontalne prometne signalizacije na  obstoječih parkirnih mestih.

Prometno signalizacijo je bilo potrebno uskladiti z Zakonom o varnosti cestnega prometa, Odlokom o ureditvi cestnega prometa v MOM in s Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah.

Dela zajemajo obnovo talne signalizacije (parkirna mesta) in zamenjavo nekaterih prometnih znakov na območjih, kjer se plačuje parkirnina, ter na območjih časovno omejenega  brezplačnega parkiranja.

 

 

Število parkirnih mest, kjer je potrebno plačati parkirnino, in število parkirnih mest, ki so namenjena časovno omejenemu kratkotrajnemu brezplačnemu parkiranju, ostaja nespremenjeno.

Po Pravilniku o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah so označbe na vozišču in drugih prometnih površinah bele barve, izjemoma se z modro barvo označijo pasovi za parkiranje in parkirna mesta na vozišču v območju kratkotrajnega parkiranja.

 

 

Novost te uskladitve je, da bodo sedaj talne označbe na parkirnih mestih, kjer je dovoljeno parkirati za dalj časa, bele barve, kar pomeni, da lahko voznik parkira na takšnem parkirnem mestu tudi za čas, ki je daljši od dveh ur. Če pa je potrebno za takšno parkiranje plačati parkirnino, pa je to določeno s prometnim znakom, ki je postavljen na začetku parkirne površine. Na tem znaku bo določeno, da je parkiranje plačljivo, določen bo čas, v katerem je parkiranje plačljivo (npr. od 8:00 do 17:00) in zapisana bo urna cena parkiranja (npr. 1 ura = 0,8 €). Parkirnina se poravna na parkirnem avtomatu, listek iz parkirnega avtomata pa mora voznik nastaviti na vidno mesto v vozilu.

Parkirna mesta, ki bodo označena z modro črto pa so namenjena kratkotrajnemu parkiranju in so brezplačna. Čas parkiranja je na parkirnih mestih, ki so označena z modro barvo, omejen na največ dve uri. Začetek parkiranja pa mora voznik označiti s parkirno uro, ki jo nastavi na vidno mesto v vozilu. Po preteku dovoljenega časa mora voznik odpeljati. Dovoljen čas parkiranja in obveza označitve s parkirno uro bosta zapisani na prometnem znaku, ki bo postavljen na začetku takšne kratkotrajne brezplačne parkirne cone.

Parkirno ure so naprodaj na bencinskih servisih, poslovalnicah AMZS, cena pa je približno 2 €. Parkirne ure smo naročili tudi na Uradu za komunalo, promet, okolje in prostor in jih bomo razdelili interesentom v času uradnih ur.

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta