Seja delovne skupine za proti-krizne ukrepe
vodoravna delilna črta

Delovna skupina za oblikovanje proti-kriznih ukrepov in spremljanje uresničevanja le-teh na področju gospodarstva in sociale v Mestni občini Maribor, se je sestala na svoji prvi seji, na kateri so si navzoči (mag. Božidar Pučnik – MRA; Vinko Kurent - ŠGZ, Mikrodata GIS d.o.o.; doc. dr. Lučka Lorber - Univerza v Mariboru; mag. Milica Lahe - Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede; Daniel Blejc - Modan d.o.o.; mag. Aleksandra Podgornik – ŠGZ; Matjaž Matavž; Drago Petek - Elektra d.o.o.; mag. Silvija Meglič Tanasik - Impregnacija d.o.o.) za nalogo zadali, da bodo ob pripravi proračuna Mestne občine Maribor za leto 2010 oblikovali svoje predloge kratkoročnih (blažilnih) ukrepov za blažitev ekonomske krize na področju gospodarstva, sociale in človeških virov, ki jih bodo predali Mestni upravi, županu ter Mestnemu svetu Mestne občine Maribor.

 


vodoravna delilna črta