Poostren nadzor redarjev v središču mesta
vodoravna delilna črta

Mestna redarska služba Mestne občine Maribor ugotavlja, da je dogajanje na Festivalu Lent v polnem zagonu, s čimer se je povečala tudi frekvenca motornih vozil v središču mesta in število nepravilno parkiranih vozil. Mestni redarji ugotavljajo, da številni obiskovalci Festivala Lent svoja vozila, brez spoštovanja do pešcev in kolesarjev, predvsem pa mater z otroškimi vozički, nepravilno parkirajo na pločnikih, kolesarskih stezah in avtobusnih postajališčih. Ob pregledu okoliških ulic v starem mestnem jedru in na desnem bregu reke Drave pa je bilo ugotovljeno, da je možnosti za pravilno parkiranje na za to označenih parkirnih prostorih dovolj oziroma, da so le-ti v glavnem nezasedeni. Torej, kljub temu, da po 17. uri ne velja časovna omejitev parkiranja v t.i. modri coni in tudi parkiranje na teh mestih po 17. uri ni odplačno, se večina voznikov teh mest ne poslužuje. V želji po kulturnem obnašanju in obiskovalcem prijaznemu mestu apeliramo na vse voznike, da se vzdržijo parkiranja v nasprotju z določili Zakona o varnosti cestnega prometa, sicer bodo za svoja ravnanja ustrezno sankcionirani.

 


vodoravna delilna črta