Mestna blagajna Maribor
vodoravna delilna črta

Obveščamo vas, da od srede, 1. julija 2009, občani Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM) in sosednjih občin lahko v Mestni blagajni, ob plačilu z gotovino, brez provizije poravnajo položnice gospodarskih javnih služb (Snaga d.o.o., Energetika Maribor d.o.o., Nigrad d.d., Mariborski vodovod d.d. in Pogrebno podjetje Maribor d.o.o.), mariborskih vrtcev (Jadvige Golež, Jožice Flander, Otona Župančiča, Studenci, Pobrežje, Tezno, Borisa Pečeta in Ivana Glinška), globe in sodne takse Mestne redarske službe ter sodne takse sodišč, ki jih izdaja Mestna redarska služba. Občani lahko v Mestni blagajni poravnajo tudi položnice podjetja Staninvest d.o.o. in Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor. MOM si še naprej prizadeva, da se projektu priključijo tudi druga podjetja, ki opravljajo javno službo, z željo, da s skupnimi močmi vsaj malo omilijo socialno in finančno stisko ljudi. Družbena potreba po Mestni blagajni se je namreč pokazala že s tem, da tam vsak dan več občanov plačuje položnice.

 

 

Delovni čas Mestne blagajne, Koroška cesta 10, Maribor:

 

-         ponedeljek, torek, četrtek: od 8. do 14. ure,

 

-         sreda: od 8. do 17. ure,

 

-         petek: od 8. do 13. ure.

 


vodoravna delilna črta