Sprejem prostovoljcev
vodoravna delilna črta

Podžupan Mestne občine Maribor Rok  Peče je v Dvorani generala Rudolfa Maistra sprejel člane komisije za akcije pri Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in se jim ob tej priložnosti zahvalil za opravljeno prostovoljno delo na področju prometne preventive. Člani so aktivno vključeni v zagotavljanje varnosti otrok na šolski poti v okviru šolske prometne službe. Pri aktivnem delu na terenu in pri spodbujanju udeležencev v prometu k odgovornejšemu ravnanju opravijo veliko število ur prostovoljnega dela. »Hvaležni smo za vsako uro, ki ste jo prostovoljno namenili vzgoji in varovanju naših najmlajših na poti v šolo, saj so ravno takrat mnogi otroci razigrani in posledično nepazljivi,« se je zahvalil podžupan Peče.

 

Sprejema so se udeležili Vinko Virtnik, Janez Golob, Miro Šemrl, Miro Kocbek, Krsto Banovič in Peter Gabrovec. Sprejema sta se udeležila tudi Boštjan Slana in Anja Vrečko, ki sta v delo SPV vključena v okviru projekta VAMOS (nosilec mednarodnega projekta VAMOS - Volunteers always an the move for road safety, je DRSC – SPV. Namen projekta je spodbuditi strokovno delo na lokalni ravni in pritegniti k delu čim širši krog ljudi, ki želijo pomagati, da bi skupaj izboljšali varnost prometa na cestah).

 


vodoravna delilna črta