Sestanek s predstavniki Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti
vodoravna delilna črta

Podžupan  Mestne občine Maribor Rok Peče , ki je med drugim zadolžen tudi za Krajevne skupnosti in Mestne četrti, je v Dvorani generala Rudolfa Maistra gostil predsednike KS in MČ. Uvodoma je izpostavil problematiko v zvezi z ureditvijo talnih oz. hitrostnih ovir na 35. lokacijah po KS in MČ, kjer krajani zahtevajo izvedbo s ciljem zmanjšanja hitrosti. Ocenil je, da bi za realizacijo navedenega projekta potrebovali cca. 150.000,00 EUR. Sprejeli so sklep glede spremembe Odloka o cestni signalizaciji.

 

Sledila je obravnava problematike povezane s postavitvijo baznih postaj za mobilno telefonijo. Pri tej točki so predstavniki družbe Mobitel d.d. odgovarjali na vprašanja predstavnikov KS in MČ glede zagotavljanja signala za mobilno telefonijo ter ustreznosti umeščanja baznih postaj v prostor. Sprejet je bil sklep, da predstavniki mobilnih operaterjev kontaktirajo posamezne predstavnike KS in MČ v zvezi s predlaganimi lokacijami in se po potrebi sestanejo s prebivalci, ki jih predlagane lokacije neposredno tangirajo. Aleš Škof bo zainteresiranim mobilnim operaterjem posredoval kontaktne podatke KS in MČ zaradi uskladitve nadaljnjih aktivnosti.

 

Navzoče je nagovoril tudi župan MOM, Franc Kangler, ki je izpostavil potrebo po zagotovitvi dodatnih proračunskih sredstev za izvedbo nujnih komunalnih projektov ter pohvalil dobro sodelovanje s predstavniki KS in MČ.

 


vodoravna delilna črta