Sestanek pri državnem sekretarju na MOP
vodoravna delilna črta

Predstavniki Mestne občine Maribor so se udeležili sestanka pri državnem sekretarju na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer so govorili o problematiki projektov: »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA NA OBMOČJU MARIBORA« in »OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SV SLOVENIJE«. Investicijska vrednost prvega projekta je ocenjena na 42 mio EUR, projekt Oskrba s pitno vodo SV Slovenije, ki sestoji iz dveh podprojektov pa je ocenjen na 19 mio EUR. Navzoči so sprejeli sklepe glede nadaljnjih aktivnosti in okvirni terminski plan za raelizacijo le teh.


vodoravna delilna črta