Srečanje z ministrico Ploštajnerjevo
vodoravna delilna črta

Direktorica Mestne uprave Mestne občine Maribor Milica Simonič Steiner se je udeležila srečanja ministrice odgovorne za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, mag. Zlate Ploštajner z ožjim vodstvom Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.

 

Šlo je za prvo srečanje med SVLR in obema združenjema na najvišjem nivoju. Tovrstna srečanja bodo odslej organizirana predvidoma dvakrat letno, in sicer v spomladanskem in jesenskem terminu.

 

Združenji sta predstavili odprta vprašanja in težave z različnih področij; s področja prostorskega planiranja, komunalnih zadev, nivojskih križanj ipd., kjer Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko deluje kot posrednik pri reševanju težav s posameznimi resorji. Sogovorniki so pozornost namenili tudi aktivnostim, ki jih SVLR vodi skupaj z občinami.

 


vodoravna delilna črta