Posvet "Položaj Romov v Mestni občini Maribor"
vodoravna delilna črta

Na Mestni občini je v petek 3. aprila potekal posvet na temo »Položaj Romov v Mestni občni Maribor (MOM)«, katerega so se poleg članov Delovne skupine za spremljanje in reševanje romske problematike v MOM udeležili: Neva Miklavčič Predan Helsinški monitor Slovenije, Stanko Baranja podpredsednik Zveze Romov Slovenije in Bojan Vernik Šetinc iz Urada varuha človekovih pravic RS.

 

Na posvetu so izpostavili vprašanja reševanja romske problematike ter spregovorili o ustreznih napotkih in rešitvah.  

 

Gostje so pohvalili ustanovitev in delovanje delovne skupine za romska vprašanja ter jo prepoznali kot znak prizadevanja h gojitvi dobrih odnosov z romskim prebivalstvom.

 

Člani Romano Anglunipe so izpostavili prizadevanja po komunikacij z Uradom Vlade RS za narodnosti, z Zvezo Romov Slovenije in z društvom  Romano Pralipe, pri čemer so bili do sedaj dokaj neuspešni. Skrbi jih stigmatizacija Romov, med problemi njihovih članov so v ospredju državljanstvo, brezposelnost, štipendiranje, stanovanjski problemi. Slednje obremenjuje tudi člane Romano Pralipe, medtem, ko z Zvezo Romov Slovenije zelo dobro sodelujejo.

 

Predsednik Komisije za romska vprašanja Rok Peče je poudaril, da MOM enakopravno obravnava obe delujoči društvi, kar so potrdili in pohvalili tudi njuni prisotni  predstavniki. G. Baranja je  poudaril, da Zakon o Romih ne razlikuje Romov in pozval predstavnike Romano Anglunipe k vključitvi v zvezo, v kateri je že 25 romskih društev.

 

Pozivu se je pridružil g. Šetinc in dejal, da Urad varuha rešuje predvsem pritožbe glede ravnanja organov, lahko pa pomaga tudi z nasveti. Pozval je društvi, naj si skupno prizadevata za izboljšanje položaja Romov.

 

Ga. Predan je ocenila, da je MOM že večkrat pokazala, da ne ignorira problemov romske populacije, dober dokaz tega je ustanovitev delovne skupine in petkov posvet. Problemov med njihovimi društvi oziroma med Romi samimi pa občina ne more reševati.

 

Tudi Simona Ratajc s Centra za socialno delo Maribor je predlagala vključitev Romano Anglunipe v Zvezo Romov Slovenije, dodala je, da so stanovanjski problemi Romov v Mariboru relativno dobro rešeni, prav tako so deležni socialnih transferjev skladno s področno zakonodajo.

 


vodoravna delilna črta