Mednarodno sodelovanje pri kandidiranju na razpise EU
vodoravna delilna črta

Mestna občina Maribor je gostila predstavnike iz občin Gradec (Avstrija), Peč (Madžarska), Osijek (Hrvaška) in Veles (Makedonija), z namenom izmenjave izkušenj pri kandidiranju na različne razpise za pridobivanje sredstev EU ter vzpostavljanje mreže potencialnih partnerjev za kandidiranje na bodoče razpise. Tako so bili navzočim predstavljeni nekateri projekti MOM, ki so sofinancirani s sredstvi EU (obnova Naskovega dvorca in Karantene, izgradnja Lutkovnega gledališča, stadiona Ljudski vrt in krožišča C-4 na Titovi cesti, itd.), predstavljena pa jim je bila tudi projektna ideja MOM, z naslovom Kulturna tehnična dediščina, kot ena izmed možnosti za skupno kandidiranje na razpis JV Evropa. Na koncu so svoje izkušnje predstavili tudi gostje, vsi pa so bili enotnega mnenja, da je bil posvet na MOM odlično organiziran in izpeljan. Sprejet je bil sklep, da do naslednjega srečanja, ki bo v Osijeku, vsi udeleženci pripravijo konkretne predloge za skupno kandidiranje na razpise EU.

 

 


vodoravna delilna črta