Posvet varnostnega sosveta MOM o problematiki uporabe motornih sani v naravnem okolju
vodoravna delilna črta

Posveta o problematiki uporabe motornih sani v naravnem okolju, so se poleg predstavnikov Mestne občine Maribor, Policijske uprave Maribor ter stalnih članov varnostnega sosveta MOM, udeležili tudi predstavniki Zavoda za gozdove, Zavoda za varstvo narave, Smučarskega kluba Branik ter predstavnika uporabnikov motornih sani.
V Sloveniji naj bi bilo blizu 3000 motornih sani, na širšem območju Mariborskega Pohorja pa okrog 150. Točne številke ne pozna nihče, saj registracija, kljub temu, da lahko gre tudi za 600 ali 1000 kubične motorje, ni potrebna.
Zakonodaja ki ureja navedeno področje je zelo restriktivna in vožnjo z motornimi sanmi skoraj povsod prepoveduje, kljub dejstvu, da sta uvoz in prodaja praktično neomejena in dostopna vsakomur, ki je pripravljen za sani odšteti med 10.000 in 15.000 Euri.
Inšpektorji so tako v letu 2007 zabeležili 329 kršitev uredbe o vožnji v naravnem okolju, v letu 2008 pa 382.
Lastniki in vozniki motornih sani si želijo koridorjev, poti, kjer bi bila vožnja jasno določena in dovoljena. Seveda bi lahko zakonodajalec in lastnik ali oskrbnik takih parkov določili čas vožnje, obdobje voženj, hitrost sani, določil tudi uporabnino (namenjeno vzdrževanju, pogozdovanju, skratka, skrbi za naravo) in obvezno opremo. Država pa bi morala uvesti nadzor in registracijo vozil, ki bi tako zajela tudi tehnične preglede.

Na Ministrstvu za okolje in prostor so ustanovili delovno skupino za ureditev vožnje v naravnem okolju in zainteresirane povabili k pripravi analize stanja ter predlogov za spremembo veljavnih predpisov, ki urejajo vožnjo v naravi.
www.mop.gov.si/voznja_v_naravi/


vodoravna delilna črta