Avtobusne vozovnice za starejše občane
vodoravna delilna črta


Mestna občina Maribor bo na podlagi 22. sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 19. decembra 2008, od 1. februarja dalje za vse občanke in občane starejše od 70 let, ki so prejemniki varstvenega dodatka in za vse občanke in občane starejše od 80 zagotovila brezplačno vozovnico za 20 voženj.

Občanke in občani lahko od 3. februarja 2009 vozovnico za 20 voženj prevzamejo v sobi 15/pritličje, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ves poslovni čas; ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure. Vozovnico je možno prevzeti osebno in ob predložitvi osebnega dokumenta. Po opravljenih dvajsetih vožnjah lahko uporabnik ob predložitvi stare prevzame novo vozovnico. Veljavnost vozovnice je eno leto od prvega evidentiranja na mestnem avtobusu. Občanke in občani lahko prevzamejo - zamenjajo vozovnico od 1. do 28 februarja, kar pomeni, da jim zdajšnje vozovnice veljajo do konca februarja.vodoravna delilna črta