Posvet ob drugem razpisu programa Srednja Evropa
vodoravna delilna črta


Ministrstvo za okolje in prostor bo 22. januarja 2009, na Mestni občini Maribor v Dvorani generala Rudolfa Maistra, izvedlo posvet ob drugem razpisu programa Srednja Evropa in seminar prvostopenjske finančne kontrole. 7. januarja 2009 se je namreč pričel drugi razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Srednja Evropa.
 
Ker želijo na MOP vsem prijaviteljem iz Slovenije omogočiti čim uspešnejše prijavljanje na razpis ter zagotoviti čim več informacij o poteku, zahtevah in pričakovanih vrstah projektov na tem razpisu, so pripravili nacionalni posvet, hkrati s posvetom pa bo izveden še seminar o prvostopenjski finančni kontroli v programu Srednja Evropa. Seminar je prvenstveno namenjen tistim organizacijam, katere sodelujejo v projektih odobrenih na prvem razpisu programa.  


vodoravna delilna črta