Objava namere o ustanovitvi stavbne pravice
vodoravna delilna črta


Mestna občina Maribor na podlagi 64. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, štev. 84/07 in 94/07) objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice v korist Mladinskega kulturnega centra Maribor za potrebe izvedbe investicije v mladinsko turistični infrastrukturo na objektu »Upravna zgradba« v KC Pekarna na nepremičnini s parc. št. 900/2 k.o. Tabor.
Mestna občina Maribor bo stavbno pravico na navedeni nepremičnini v korist Mladinskega kulturnega centra Maribor ustanovila z neposredno pogodbo


vodoravna delilna črta