2. seja Delovne skupine za spremljanje in reševanje romske problematike
vodoravna delilna črta

 


Danes se je na drugi seji sestala Delovna skupina za spremljanje in reševanje romske problematike v Mestni občini Maribor, na kateri so bili prisotni: predsednik skupine Rok Peče , podpredsednik Aleš Škof in člani: Hermina Pernat (Javni medobčinski stanovanjski sklad) Fatmir Bečiri, Rexhep Krasniči in Simona Ratjac (Center za socialno delo).
Na seji so zbrani ugotovili, da sta predstavnika romske skupnosti uspela nekoliko umiriti situacijo, ki se pojavlja v stanovanjskem kompleksu Murkove in Preradovičeve ulice, kjer Romi v velikem številu niso spoštovali hišnega reda. Predstavnica Centra za socialno delo, ki se sooča z izstopajočo problematiko je predlagala redne obiske in timske sestanke, za kar sta predstavnika Romske skupnosti izkazala pripravljenost. Zbrani vidijo v reševanju problematike kot pomemben vidik predvsem »socializacijo« Romov in opismenjevanje ter kontinuirano vzdrževanje stikov pristojnih institucij, ki bodo zagotavljale hišni red in mir.
Ob koncu je podžupan Rok Peče na predstavnika Romov apeliral s prošnjo, da naj po svojih močeh zajezita nezakonito prodajo petard, ob čemer sta oba zagotovila, da bosta storila vse kar je v njuni moči, da bi prodajo petard zmanjšala.


vodoravna delilna črta