Vzpostavitev "Varnih točk v Mariboru"
vodoravna delilna črta


Univerzitetno mesto Maribor je v letu 2008 pristopilo k projektu »Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto«. Prva naloga, ki smo si jo v okviru projekta zadali, je bila vzpostavitev Varnih točk v središču mesta, ki si lahko ogledate na zemljevidu, na katerem so označene vse točke, kamor se lahko naši otroci zatečejo po vsakršno pomoč. Dne 3.9.2008 smo v sodelovanju z Unicefom pripravili tudi izobraževanje zaposlenih v izbranih Varnih točkah. Projekt je bil izredno dobro sprejet in vsi skupaj si želimo, kar je zapisala ena izmed udeleženk izobraževanja: »Želimo si, da bi se varne točke našega mesta pri ljudeh ozavestile, da bi postale prepoznavne in da bi se njihovi nosilci med seboj povezovalno srečali še kdaj. Zanimivo bi bilo namreč izvedeti, kako bo delo steklo in lepo bi bilo skupaj razvijati dobro delo in si med seboj pomagati.«

Na spletnih straneh Infopeke (www.infopeka.org) – Pekarna, ki je tudi ena izmed Varnih točk, mlade nagovarjajo z naslednjimi besedami: »Če se znajdeš v kakršnikoli težavi ali stiski na mestni ulici ali na poti iz šole, če se izgubiš ali si priča kaznivemu dejanju, če imaš težave s sošolci, učitelji ali starši, če te je strah ali pa si samo žalosten/na se zateči k nam v »Varno točko« in nam zaupaj svoje skrbi. Skupaj se bomo pogovorili, prepoznali probleme in poiskali rešitev. Kar pogumno…«.

Želja vseh sodelujočih na projektu je, da bi otroci in mladi, katerim so Varne točke namenjene, pa tudi njihovi starši, dobili čim več informacij v zvezi s projektom. Za osnovne informacije o projektu, pa se lahko kadarkoli obrnete tudi na lokalno koordinatorko projekta varne točke Marjo Guček, na tel. številko 051 / 411 302 ali e-naslov: marja.gucek@gmail.com.

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta