Čezmejni voznoredni informacijski sistem
vodoravna delilna črta


Podžupan Danilo Burnač, predsednik deželnega zbora Štajerske Reinhold Purr in predstavniki Urada za komunalo, promet, okolje in prostor so danes predstavili »Čezmejni voznoredni informacijski sistem« projekt, ki je nastal v medregionalnem povezovanju med avstrijsko Štajersko in MO Maribor in na osnovi slovenskih  prometno političnih dokumentov o prioritetah v izboljšavi količine in kakovosti ponudbe javnega potniškega prometa.

Eden od ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti in zanimanja za uporabo javnega potniškega prometa je izboljšanje informiranja potnikov o možnostih potovanja z javnim potniškim prometom. Pilotni projekt Čezmejni voznoredni informacijski sistem Maribor – Gradec je trajal od julija 2006 do julija 2008 in se nanaša na izdelavo spletnega poizvedovalnika za javni potniški promet v Mariboru, njegovi okolici in avstrijski Štajerski.Vodilni partner na slovenski strani je Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo na avstrijski pa Steierische Verkersverbund (Prometna zveza).Z izdelavo informacijskega sistema, ki je na spletu (www.voznired.si) dostopen vsakomur, uporabnik izve informacijo o najkrajši možni poti med dvema krajema z javnim potniškim prometom.

Orodje zraven osnovnih informacij o voznih redih železnic, mestnih in regionalnih avtobusov, tramvajev ter žičnic upošteva tudi peš poti in prestopanja, tako, da je ponujena celotna informacija od vrat do vrat.Uporabnik lahko pridobi informacijo o odhodu oziroma prihodu javnega prevoznega sredstva glede na želeno lokacijo-naslov, točko interesa ali postajo oziroma postajališče in izbran čas. Možno je pridobiti tudi vozni red posamezne postaje, si sestaviti osebni vozni red ter pogledati na odhodni monitor. Izbrana pot je tudi označena na zemljevidu.

Danes, ko informacijski sistem tudi uradno začne delovati za javnost, so z izboljšano ponudbo informacij o javnem potniškem prometu v Mariboru in SV Sloveniji, tudi začrtane možnosti razvoja trajnostne politike.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta