MOM odprla pisarno za sprejem vlog in svetovanje strankam
vodoravna delilna črta
9.4.2008


Mestna občina Maribor je z odprtjem pisarne v pritličju občinskih prostorov poskrbela za svetovanje strankam in sprejem vlog. Pisarna dostopna tudi invalidom in staršem z otroškimi vozički.

V tem tednu se je v pritličnih prostorih Mestne občine Maribor odprla pisarna, kjer svetovalka za pomoč strankam sprejema vloge in strankam nudi splošne informacije o upravnih in drugih javnih storitvah iz delovnega področja Mestne občine Maribor. Pisarna je za občane odprta v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure. Pisarna je umeščena v pritlične prostore z namenom lažjega dostopa invalidom in staršem z vozički.

Stranke lahko v pisarni prejmejo splošne informacije ali vlagajo vloge iz naslednjih področjih:
  • področja gospodarskih dejavnosti (v zvezi z oddajo poslovnih prostorov, prijavo obratovalnega časa, prijavo zapuščene živali, lastno proizvodnjo blaga, opravljanjem avto-taxi dejavnosti, poročilom o nočitvah in plačani turistični taksi, registracijo najemnih pogodb za stanovanja in subvencijami najemnin),
  • področja komunale, prometa, okolja in prostora (v zvezi z urejanjem prostora, varstvom okolja, cestno-prometnimi postopki, posegi v varovalni pas občinske ceste, priključki na občinske ceste, območji za pešce, izdajo projektnih pogojev, rabo javnih površin, oglaševanjem, vodno-prometnimi postopki),
  • področja vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega, socialnega varstva in raziskovalne dejavnosti (v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, sanitarnimi prekopi, upravičenostjo do znižanega plačila vrtca oziroma do oprostitve plačila vrtca, uveljavitvijo pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka)
  • področja premoženjsko pravnih zadev (npr. predkupna pravica).

 

Več informacij o sodelovanju z mestno upravo lahko najdete na naslednjih spletnih naslovih:
 
Sprejem vlog in svetovanje strankam na sedežu Mestne občine Maribor - pritličje soba 15, Ulica heroja Staneta 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta