Materialno tehnična služba
vodoravna delilna črta


Vodja
: Anita GORINŠEK, mag. jav. upr. - po pooblastilu
Telefon: 02/2201-357
Faks: 02/2201-451
E-pošta: anita.gorinsek@maribor.si
 

 

Zadeve:

  • opravlja naloge povezane z upravljanjem objektov, ki služijo ali so bili namenjeni za delovanje upravnih organov oz. podobnih dejavnosti,
  • opravlja večino servisnih storitev za nemoteno delovanje upravnih organov mesta Maribor, skladno z določili pogodb
  • opravlja tehnične storitve za potrebe upravne enote, geodetske uprave, inšpekcijskih služb in davčnega urada.


vodoravna delilna črta