Služba za javna naročila
vodoravna delilna črta


Vodja: Rok Selinšek, univ. dipl. prav.
Telefon: 02/2201-288


vodoravna delilna črta