Služba za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri
vodoravna delilna črta

Vodja: Lidija Krebl Vukovič, univ. dipl. prav.
Telefon: 02/2201-325

 
Služba za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri skrbi za:
  • izvajanje delovno pravne in uslužbenske zakonodaje (Zakon o delovnih razmerjih, zakon o javnih uslužbencih in zakon o sistemu plač v javnem sektorju ter podzakonski predpisi) za javne uslužbence, zaposlene v Mestni občini Maribor (v nadaljevanju: zaposleni)
  • pripravo splošnih aktov mestne uprave, ki določajo pravice in obveznosti zaposlenih
  • izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
  • zdravstveno preventivo zaposlenih
  • izvajanje nalog pri koriščenju počitniških kapacitet za zaposlene
 
Služba tudi skrbi za :
  • opravljanje počitniške prakse dijakov in študentov v mestni upravi


vodoravna delilna črta