Prazniki brez petard
vodoravna delilna črta

Spoštovani

Varnostni sosvet Mestne občine Maribor je v sodelovanju s Policijsko upravo Maribor pripravil letak in plakat »Prazniki brez petard!«, z namenom, da se med letošnjimi božično novoletnimi prazniki ne bi ponovile žalostne zgodbe iz preteklosti, ko je bilo zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov poškodovanih veliko otrok in mladoletnikov. Žalostno je predvsem dejstvo, da se ob praznikih, ki bi morali miniti v sproščenem duhu in veselo, zgodijo tragični dogodki, ki nekatere, zaradi nepremišljenosti in razposajenosti, zaznamujejo za vso življenje.
 
Policisti namreč vsako leto znova obravnavajo množično uporabo petard in drugih pirotehničnih izdelkov. Medtem, ko je takšno početje določenim posameznikom in skupinam v zabavo, je za večino državljanov neprijetno in pomeni svojevrstno nasilje nad ljudmi.
 
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroča telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči idr.), vznemirja ljudi in živali ter onesnažuje okolje.
 
Policisti bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da omejijo nezakonito uporabo in zmanjšajo možnosti poškodb, k tem prizadevanjem pa želimo dodati prispevek tudi v okviru Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor.
 
Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo metali petarde oziroma uporabljali druge pirotehnične izdelke, kjer to ni dovoljeno, in sicer: v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, kjer potekajo javni shodi ali javne prireditve.
 
Pirotehnični izdelki, katerih glavni učinek je pok, se smejo uporabljati izključno v času od 26. decembra do 2. januarja, torej bodo ukrepali tudi proti vsem tistim, ki te omejitve ne bodo upoštevali.
 
Kljub vsem prizadevanjem policije se moramo zavedati, da je neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov problem vseh, zato prosimo vse, predvsem pa starše, skrbnike otrok, učitelje in vzgojitelje, da z opozarjanjem na nevarnosti ter s svojim lastnim vzgledom pripomorejo k preprečevanju in zmanjševanju posledic nepravilne uporabe teh izdelkov.
 
S skupnimi prizadevanji se je mogoče izogniti marsikateri nevarnosti in usodni posledici.
 
PIROTEHNIČNI IZDELKI
 
Zakon o eksplozivih razvršča pirotehnične izdelke v štiri razrede:
 
I.                       RAZRED: pirotehnične igrače,                                 
 
II.                    RAZRED: izdelki za male ognjemete,
 
III.                  RAZRED: izdelki za srednje ognjemete,
 
IV.                 RAZRED: izdelki za velike ognjemete,
 
T1 in T2  RAZRED: pirotehnični izdelki za tehnične namene

PREVIDNO PRI NAKUPU IN UPORABI

 
Kupci in uporabniki naj pirotehnične izdelke, če se jim nikakor ne morejo odreči, kupujejo le v trgovinah, ki imajo za prodajo teh izdelkov dovoljenje ministrstva za notranje zadeve.
 
Kupovanje takšnih izdelkov pri osebah, ki za to nimajo dovoljenja, in kasnejša uporaba teh izdelkov, je lahko zelo nevarno, kajti pirotehnični izdelki morajo biti pravilno skladiščeni, imajo tudi rok trajanja, vse to pa je pri takšnih »prodajalcih« zelo vprašljivo.
 
Ob nakupu od prodajalca zahtevajte:
 
v      navodila za uporabo (napisana morajo biti v slovenskem jeziku in obvezno priložena vsem pirotehničnim izdelkom).
 
Pred uporabo izdelkov preberite navodila in jih tudi upoštevajte.
 
Pirotehnični izdelek se ne »obnaša« vedno tako, kot zagotavljajo navodila.
Otroci in mladoletniki naj pirotehnične izdelke uporabljajo le pod nadzorom staršev ali skrbnikov.
 
STARŠI, OTROCI, MLADOLETNIKI, POGOVARJAJTE SE O PIROTEHNIČNIH IZDELKIH!

UŽITEK NE ODTEHTA POSLEDIC

Otroci in mladoletniki radi eksperimentirajo, preizkušajo svoje sposobnosti in pogum. Z lastno »iznajdljivostjo« lahko dosežejo, da pirotehnični izdelek postane zelo nevaren.
 
S spreminjanjem pirotehničnega izdelka in nepazljivo uporabo se bistveno poveča možnost telesnih poškodb.
 
Bodite pozorni na takšno »inovativnost« in jo otrokom preprečujte.
 
Ali so oslepitve, opečeni prsti, prestrašeni sosedje in materialna škoda vredni poka petarde?
 
Starši, bodite pozorni! 

DOVOLJ IMAM POKANJA! 

Opozarjamo vse, še posebej pa starše, na nevarnosti in posledice objestne, neprevidne, nepremišljene in zlonamerne uporabe pirotehničnih izdelkov, in smo mnenja, da je potrebno storiti več, da bi preprečili telesne poškodbe, grobo ravnanje z živalmi, vznemiranje občanov in materialno škodo.
 
Spoštujte pravico sosedov, otrok, starejših, da v miru uživajo praznike, zato ne mečite petard v njihovo bližino in pred njihove domove.
 
Zadovoljni smo, da živimo in delamo z ljudmi, ki jim ni vseeno, kako živijo drugi.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Letak
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Plakat
vodoravna delilna črta