Odprtje ceste Ledina - II. faza
vodoravna delilna črta
7.11.2007

Odprtih novih 360 metrov

Župan Mestne občine Maribor Franc Kangler je slovesno prerezal trak ob odprtju ceste Ledina - II. faza. Investitor Mestna občina Maribor je vodenje projekta II. faze zaupala Javnemu podjetju za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Pričetek del je bil februarja 2007, skupna dolžina novozgrajene ceste, vključno s komunalno infrastrukturo pa je 360 metrov. Vrednost gradnje je 832.000 EUR.


vodoravna delilna črta