4. mestni razgovor Maribor - Gradec
vodoravna delilna črta
3.10.2007

V mestu Gradec 4. mestni razgovor partnerskih mest

V sredo, 3. oktobra 2007, je v avstrijskem mestu Gradec potekal 4. mestni razgovor med pobratenima mestoma Maribor in Gradec. Tema tokratnega srečanja je bila »Predstavitev mestnih uprav in njihova reorganizacija«. Na povabilo gostitelja, mesta Gradec, so se razgovora udeležili tudi predstavniki mesta Kapfenberg iz avstrijske Štajerske.

Mestno upravo Deželnega glavnega mesta Gradec je predstavil dr. Herbert Just, vodja projektne skupine »Magistatstruktur Neu« mesta Gradec. Povedal je, da ima Gradec po reorganizaciji v preteklih letih sedaj pet temeljnih področij delovanja: Red in varnost; Komunalna infrastruktura; Razvoj in delovanje mesta; Službo za življenjske potrebe in Centralno službo. Znotraj teh služb so organizirani oddelki, ki skrbi jo za organiziranost mesta Gradec, kakovost življenja v njem in zadovoljstvo občank in občanov tega mesta. Mestna uprava zaposluje skoraj 7000 ljudi, kar je 20 krat več kot mariborska mestna uprava. Do razlike v številu zaposlenih prihaja tudi zaradi različnega načina sklepanja delovnih pogodb – v Gradcu imajo na primer vsi zaposleni v mestnih jaslicah in vrtcih status uslužbenca mestne uprave.   

Mestno upravo Mestne občine Maribor je predstavila Marija Tanacek, vodja oddelka za splošne in pravne zadeve. Povedala je, da je tema 4. mestnega razgovora pri nas zelo aktualna, saj je mestni svet pred poletjem sprejel odlokp o reorganizaciji mestne uprave, ki bo izvedena do začetka prihodnjega leta. Medtem ko je v Gradcu za delovanje mestne uprave in razdeljena področja odgovornih 7 mestnih svetnic oziroma svetnikov, katerim graški župan ne more dajati strokovnih navodil, saj le zastopa mesto navzven in vodi mestni svet, je Tanackova povedala, da ima pri nas župan drugačne pristojnosti. Med izvoljenimi mestnimi svetnicami in svetniki je lahko izbral tri podžupane, od katerih zdaj vsak pokriva določeno področje mestne uprave, vendarle pa župan z direktorico mestne uprave tudi strokovno vodi mariborsko občino. Predstavniki mesta Gradec so bili presenečeni nad majhnim številom zaposlenih v drugi največji slovenski občini, čeprav je bilo že predhodno ugotovljeno, da imamo različno zakonoda jo glede pristojnosti in zaposlovanja znotraj mestnih uprav.

Mesto Kapfenberg je predstavil direktor Magistrata mesta Kapfenberg mag. Gerald Scweighardt. Gostitelji iz Gradca so že uvodoma povedali, da so Kapfenberg k razgovoru povabili zaradi same specifičnosti deželnega mesta Gradec, ki ni povsem tipično avstrijsko mesto. Deželno mesto Gradec je namreč eno izmed 12 avstrijskih mest, ki ima lasten statut, opravlja pa tudi naloge okrožnega glavarstva. Predstavnik Kapfenberga mag. Scweighardt je uvodoma opisal mesto kot športno mesto, z visoko kakovost jo življenja, okoli 21.000 prebivalci in velikosti 61 km2. Tudi njihova mestna uprava je večja od mariborske, saj za polni delovni čas zaposluje jo približno 350 ljudi. Poleg nalog, ki jih opravlja jo za občanke in občane tega mesta, je mag. Scweighardt izpostavil predvsem prednosti lastne mestne policije, ki skrbi za varnost in red v mestu. To je bila potem tudi osrednja tema diskusije, saj mesto Gradec lastne mestne policije nima, v Sloveniji pa smo pravkar priča uresničevanju novega zakona o občinskem redarstvu, ki le-tem daje številna nova pooblastila.

Naslednje srečanje bo v pričetku prihodnjega leta v Mariboru, predlagana tema pa je Evropska prestolnica kulture (EPK), saj je mesto Maribor skupaj s partnerskimi mesti kandidat za EPK 2012, mesto Gradec pa je bil gostitelj prestižnega naziva leta 2003.

Na fotografiji (od leve proti desni): Martin Haidvogl, direktor mestne uprave Deželnega glavnega mesta Gradec, Milica Simonič Steiner, direktorica mestne uprave Mestne občine Maribor in mag. Gerald Schweighardt, direktor Magistrata mesta Kapfenberg (Foto: Fischer)

 

 

 


vodoravna delilna črta