10. seja mestnega sveta
vodoravna delilna črta
13.6.2007

V ponedeljek, 18. junija 10. seja mestnega sveta

S K L I C U J E M 10. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

ki bo v ponedeljek, 18. junija 2007 ob 12. uri v prostorih Inštituta informacijskih znanosti – IZUM, Prešernova ulica 17, Maribor

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

  1.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

  2.

Obravnava in sprejem dnevnega reda

  3.

Statut Mestne občine Maribor – prva obravnava GMS - 116

  4.

Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor – prva obravnava GMS - 115

ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR

FRANC KANGLER 

 


vodoravna delilna črta