Dogovor mestnih občin o sodelovanju pri kandidaturi za naziv »Evropska kulturna prestolnica leta 2012«
vodoravna delilna črta

Podpisani župani mestnih občin Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje soglašamo z ugotovitvami, da je kulturna ustvarjalnost lahko pomemben nosilec duhovnega in ekonomskega razvoja urbanih središč in širšega okolja ter da je »Evropska kulturna prestolnica« (EKP) evropski projekt, ki je nominiranim mestom razvojni izziv in vzpodbuda. Ocenjuje se, da so kulturne storitve, kreativne industrije in kulturni turizem hitro rastoče panoge z najvišjo stopnjo zaposlovanja in zatorej prihodnost evropskega razvoja. Zato nam sodelovanje v programu EKP 2012 tudi pomeni izjemno priložnost za uresničitev naših razvojnih strategij.

Podpisani župani tudi menimo, da je glede na pričakovane učinke projekta »Evropska kulturna prestolnica« pomembno, da se program kot ena od razvojnih vzpodbud izvede v območju manj razvitega dela Slovenije, ki ga teritorialno označuje t.i. »vzhodna kohezijska regija«, ter da je glede na potrebne pogoje za pripravo in izvedbo programa  modro povezati zmogljivosti mest, ki za sodelovanje izražajo interes.

Podpisani župani mestnih občin zato soglašamo, da v skladu s propozicijami javnega razpisa za izbor mesta za nominacijo za naslov »Evropska kulturna prestolnica« za leto 2012 (Ministrstvo za kulturo, JPR24-EKP-2012) prijavo za kandidaturo pripravi Mestna občina Maribor kot največje mesto »vzhodne kohezijske regije« in mesto z najobsežnejšimi programskimi in infrastrukturnimi zmogljivostmi kulture v tem območju. Soglašamo, da je mesto Maribor nosilec nominacije, pri pripravi kandidature pa bo mesto Maribor upoštevalo interese vseh sodelujočih mest partneric.

Dogovor o sodelovanju mestnih občin pri kandidaturi za naziv »Evropska kulturna prestolnica leta 2012« so dne 25. januarja 2007, v Mestni hiši Rotovž v Mariboru, podpisali: Franc Kangler, župan Mestne občine Maribor, dr. Štefan Čelan , župan Mestne občine Ptuj, Anton Štihec, župan Mestne občine Murska Sobota, Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, Matjaž Zanoškar, župan Mestne občine Slovenj Gradec in Bojan Kontič, podžupan Mestne občine Velenje.


vodoravna delilna črta