Arhiv: Mandat 2006-2010 Stališča
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Programu gospodarjenja s stavbnimi zemljišči za leto 2010 s finančnim načrtom - GMS 771 za 37. sejo mestnega sveta  - 39. seja odbora, 23. marca 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k zbirnemu Poročilu o opravljenem popisu sredstev in obveznosti MOM na dan 31. 12. 2009  - 38. seja odbora, 16. in 22. februarja 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o proračunu MOM za leto 2010 - prva obravnava  - 37. seja odbora, 26. januarja 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Poročilu o opravljeni inventuri sredstev in obveznosti do virov sredstev MOM na dan 31.12.2008 za 25. sejo mestnega sveta  - 26. seja odbora, 20. februarja 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v MOM za 24. sejo mestnega sveta  - 24. seja odbora, 20. januarja 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Poročilu o opravljeni inventuri sredstev in obveznosti do virov sredstev MOM na dan 31.12.2007 (GMS-244) za 4. korespondenčno sejo MS  - 15. seja odbora, 19. in 25. februarja 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča h gradivu za 3. izredno sejo mestnega sveta  - 14. seja odbora, 15. januarja 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Poročilu o reševanju zapadlih obveznosti MOM do družbe Aquasystems (GMS-208) za 14. sejo mestnega sveta  - 12. seja odbora, 23. novembra 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k izhodiščem in usmeritvam za pripravo proračuna za leti 2008 in 2009 za 2. izredno sejo mestnega sveta  - 11. seja odbora, 30. oktobra 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Poročilu o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I - VI/2007 za 12. sejo mestnega sveta  - 9. seja odbora, 14. avgusta 2007 ter 10. seja, 18. septembra 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o proračunu MOM za leto 2007 (GMS-075) - prva obravnava - za 5. sejo mestnega sveta  - 5. seja odbora, 3. aprila 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče nadzornega odbora k Poročilu o opravljeni inventuri sredstev in obveznosti do virov sredstev MOM na dan 31.12.2006  - 3. seja odbora, 21. februar 2007
vodoravna delilna črta