Mandat 2006- 2010 Stališča
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k predlaganemu gradivu za 38. sejo mestnega sveta  - 32. seja odbora, 15. aprila 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k predlaganemu gradivu za 14. izredno sejo mestnega sveta  - 31. seja odbora, 29. marca 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k predlaganemu gradivu za 37. sejo mestnega sveta  - 31. seja odbora, 29. marca 2010
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Stališče k predlaganemu gradivu za 36. sejo mestnega sveta  - 29. seja odbora, 22. februarja 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k predlaganemu gradivu za 13. izredno sejo mestnega sveta  - 28. seja odbora, 29. januarja 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 31. sejo mestnega sveta  - 27. seja odbora, 23. septembra 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k odloku o koncesiji za izgradnjo nadomestne krožno kabinske žičnice in koncesiji izvajanja javne službe - skrajšani postopek GMS 628 za 12. izredno sejo MS  - 26. seja odbora, 25. avgusta 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2009 - skrajšani postopek (GMS-612)  - 25. seja odbora, 24. junija 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 29. sejo mestnega sveta  - 24. seja odbora, 17. junija 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 27. sejo mestnega sveta  - 23. seja odbora, 16. aprila 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem - prva obravnava, GMS-506 za 26. sejo mestnega sveta  - 22. seja odbora, 12. marca 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Investicijskemu programu izgradnja zavetišča za živali (GMS - 493) za 25. sejo mestnega sveta  - 21. seja odbora, 20. februarja 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odredbi o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (GMS-456) za 23. sejo MS  - 20. seja odbora, 19. decembra 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2008 - skrajšani postopek za 9. izredno sejo mestnega sveta  - 19. seja odbora, 21. novembra 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče h gradivu za 21. sejo mestnega sveta  - 18. seja odbora, 27. oktobra 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 20. sejo mestnega sveta  - 17. seja odbora, 25. septembra 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k predlaganemu gradivu za 19. sejo mestnega sveta  - 16. seja odbora, 9. julija 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Poročilu o delu in zaključnemu računu Zavoda za turizem Marbor za poslovno leto 2007 za 17. sejo mestnega sveta  - 15. seja odbora, 10. aprila 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Programu gospodarjenja s stavbnimi zemljišči JP za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 2008 s finančnim načrtom za 16. sejo mestnega sveta  - 14. seja odbora, 20. marca 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 4. izredno sejo mestnega sveta  - 13. seja odbora, 27. februarja 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča h gradivom za 3. izredno sejo mestnega sveta  - 12. seja odbora, 17. januarja 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 15. sejo mestnega sveta  - 11. seja odbora, 13. decembra 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Poročilu o delu JP za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z zaključnim računom za leto 2006 in Poročilo o delu nadzornega sveta JPGSZ za leto 2006 za 12. sejo mestnega sveta  - 10. seja odbora, 20. septembra 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o organizaciji in delovnem področju mestne uprave MOM - prva obravnava (GMS -115) za 10. sejo mestnega sveta  - 7. seja odbora, 14. junija 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 9. sejo mestnega sveta  - 6. seja odbora, 7. junija 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o proračunu MOM za leto 2007 (GMS-075) - druga obravnava - za 7. sejo mestnega sveta  - 5. seja odbora, 9. maja 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o proračunu MOM za leto 2007 - prva obravnava - za 5. sejo mestnega sveta  - 3. seja odbora, 28. marca 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Programu gospodarjenja s stavbnimi zemljišči Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči za leto 2007 s finančnim načrtom (GMS-067) za 4. sejo mestnega sveta  - 2. seja odbora, 22. marca 2007
vodoravna delilna črta