Prometna ureditev v času praznikov
vodoravna delilna črta

Ureditev prometnega režima na pokopališču Pobrežje v Mariboru.

Za ves promet bo zaprt del ceste XIV. divizije, med Osojnikovo in Šolsko ulico od 5. 00 ure dne 31. 10. 2006 do 20. 00 ure dne 01. 11. 2006.

Na delu Ceste XIV. divizije med Osojnikovo ulico in Ulico bratov Greifov, bo uveden enosmerni promet - v smeri od Osojnikove ulice proti Ulici bratov Greifov od 5. 00 ure dne 31. 10. 2006 do 20.00 ure dne 01. 11. 2006.

Parkiranje osebnih vozil bo možno na:

- parkiriščih ob Osojnikovi ulici, Cvetlični ulici, Prečni ulici (pri OŠ Borci za severno mejo), Kosovelovi ulici (pri MMČ Pobrežje) in parkirišču ob hitri cesti (Osojnikovi ulici),

- površinah nad pokritim ukopom hitre ceste,

- delu ulice Borcev za severno mejo in zahodnem vozišču Ceste XIV. divizije med Osojnikovo ulico in Ulico bratov Greifov.

Prometni urad Mestne občine Maribor, poziva:

- prebivalce Maribora, da za prevoz na in iz pokopališča uporabljajo javna prevozna sredstva,

- udeležence v  prometu, da s previdno vožnjo in hojo zagotovijo varno in neovirano odvijanje prometa,

- obiskovalce pokopališča, da ne ustavljajo in parkirajo vozil na nedovoljenih mestih (zelenice, pločniki…).

 Ureditev prometnega režima na pokopališču Gorca v Malečniku.

Na delu občinske ceste v Malečniku med križiščem v Malečniku in križiščem v Hrenci bo dne 01. 11. 2006 od 11. 00 do 19. 00, uveden enosmerni promet v smeri od Malečnika proti Hrenci.

Avtobusni promet.

Veolia transport mestni avtobusni promet Maribor d.d. obvešča javnost in potnike, da bodo dne  31.10. in 01.11. 2006 vozili dodatni avtobusi po posebnem voznem redu od AP. Mlinska do pokopališč na Pobrežju,  in v Limbušu.

Do pokopališča na POBREŽJU bodo vozili avtobusi dne  31.10. od 7.30 ure do 18.00 ure na vsakih 15 minut. 

Do pokopališča na POBREŽJU bodo vozili avtobusi dne 01.11. od 7.30 ure do 18.00 ure na vsakih 10 minut.

Do pokopališča DOBRAVA bodo vozili avtobusi štev. 3 Brezje in št.12 Himo-Tezno dne  31.10. in 1.11. 06 po nedeljskem voznem redu .

Avtobusi v smeri Miklavža bodo pri vseh vožnjah v obe smeri ustavljali na Ptujski cesti na odcepu za pokopališče Dobrava.

Do Limbuša bodo podaljšane vse  vožnje avtobusov   31.10. in 1.11.2006  linije štev. 4 Studenci med 6.45 in 17.45 uro, po nedeljskem voznem redu.

Informacije potnikom so na voljo tudi na brezplačni tel. štev. 080 11 16.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


vodoravna delilna črta