Vabilo za 25. izredno sejo Mestnega sveta, 18. september 2006
vodoravna delilna črta

 

 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET

 Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor 

                                                               

 

 

 

 

 

Šifra: 06202-000152006    0200  01
Datum:   15. september 2006

 

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005) in 31. člena Poslovnika mestnega sveta (MUV št. 8/2005)

 

S K L I C U J E M 
25. IZREDNO SEJO MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR, KI BO V PONEDELJEK, 
18. septembra 2006, ob 13.00 uri  (pred nadaljevanjem 40. seje mestnega sveta), 
 v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 151

 z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

1.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.

Obravnava in sprejem dnevnega reda

3.

Soglasje za odprodajo nepremičnin v last Republike Slovenije GMS - 635

  Vabilu prilagamo:

 -   Obrazložitev sklica izredne seje mestnega sveta
·   Gradivo za 3. točko dnevnega reda (GMS – 635)
·   Amandma župana k Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne, odpadne in padavinske vode (GMS – 555), ki bo obravnavan v nadaljevanju 40. seje mestnega sveta
·    Sklep Nadzornega odbora Mestne občine Maribor

ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR

BORIS SOVIČ, UNIV.DIPL.INŽ.EL.

VABLJENI:
-          člani mestnega sveta
-          direktorica mestne uprave
-          poročevalec
-          predsednik  nadzornega odbora MOM
OBVEŠČENI:
-          direktorji in vodje služb mestne uprave
-          predstavniki  svetov MČ in KS
-          člani nadzornega odbora MOM
-          mestni mladinski svet
-          sredstva javnega obveščanja
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta