Novosti v javnem avtobusnem potniškem prometu v Mariboru
vodoravna delilna črta
29.8.2006

Nova ureditev Javnega potniškega prometa v Mariboru prinaša kar nekaj sprememb

Nova ureditev Javnega potniškega prometa v Mariboru prinaša kar nekaj sprememb.  Pripravljena je bila s sodelovanjem Komunalne direkcije Mestne občine Maribor in podjetja Veolia Transport Štajerska d.d. ter potrjena s strani mestnih četrti.

Vozni redi in spremenjene trase avtobusnih linij bodo na spletnih straneh podjetja Veolia Transport (http://www.veolia-transport.info) objavljeni od srede, 30. avgusta 2006, avtobusi pa bodo po spremenjenem režimu začeli voziti v petek, 1. septembra 2006. Predstavniki podjetja bodo poskrbeli za dobro obveščenost potnikov – informacije bodo dostopne na avtobusnih postajah, pri voznikih avtobusov, spremenjene vozne rede bodo razdeljevali tudi med vožnjo…

V nadaljevanju smo pripravili kratek opis bistvenih sprememb. Glavni namen novih linij je povezava posameznih delov mesta med seboj, povezava z glavnimi šolskimi centri, bolnišnico, železnico ter pokopališči. Kratek povzetek bistvenih sprememb:

  • Tezno smo z delno spremenjeno linijo št. 1 neposredno povezali s šolskim centrom Park mladih na Taboru ter z bolnico. 
  • S krožnima linijama št. 3 in 12 smo povezali predel Pobrežja z industrijsko cono na Teznu, omogočena je direktna poveza s posameznimi deli mesta ter obema pokopališčema, prav tako pa je direktna povezava do šolskih centrov pri Kopališču TAM, dostop do Pedagoške fakultete kakor tudi do Fakultet na Smetanovi.
  • Uvedli smo novo linijo za Ribniško selo ter ga povezali z Mestno občino, bolnišnico in nakupovalnim centrom Europark.
  • Linija za Črnogorsko je delno spremenjena le na področju Makedonske ulice zaradi obračališča.
  • Z združitvijo linij  Bresternica in Košaški dol smo povečali frekvenco potovanja, trase so ostale nespremenjene.
  • Z linijo št. 17 Cona TAM smo povezali železniško postajo na Teznem s šolskim centrom v Parku Mladih, hkrati pa smo zagotovili tudi neposreden dostop do distribucijskega centra Pošte Slovenije.
  • Z delno spremenjeno linijo 19 za  Šarhovo je povezano  stanovanjsko  naselje v bližini RTV centra  z domala vsemi šolskimi centri ter mestnim jedrom, zaradi krajšega časa potovanja pa je linija usmerjena preko Koroškega mostu. Dijakom in študentom  je omogočen  dostop iz glavne avtobusne in železniške postaje do dijaških domov in šolskega centra na Preradovičevi.

Z navedeno optimizacijo linij želimo potnikom omogočiti direktno povezavo med posameznimi predeli mesta, posledično pa tudi skrajšati čas potovanja. Pri spremembah smo v veliki meri prisluhnili željam in potrebam dosedanjih potnikov. Mnenja pa smo, da bodo te spremembe pripomogle k povečanemu številu novih uporabnikov javnega linijskega prevoza v Mariboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta