Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja
vodoravna delilna črta

Občani lahko podajo svoje pripombe na spletni strani
http://www.gov.si/mop/oglasnadeska/novica.php?&i1=MOP&i2=slo&i3=1&i4=vks&i5=ter_lst_021&i10=artic&i12=D314D675C2EDBF1CC12571B10042DB4E&i15=on

 


vodoravna delilna črta