Zaključna prireditev Mladi za napredek Maribora
vodoravna delilna črta
13.4.2006

Zaključni del projekta »Mladi za napredek Maribora« – predstavitve raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov je potekal v mesecu marcu na Lesarski šoli Maribor.

V četrtek, 13. aprila 2006 bo v Narodnem domu Maribor zaključna prireditev letošnjega projekta »Mladi za napredek Maribora«, triindvajsetega po vrsti, in sicer ob 12. uri za osnovne šole in ob 15. uri za srednje šole.

Zaključni del projekta »Mladi za napredek Maribora« – predstavitve raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov je potekal v mesecu marcu na Lesarski šoli Maribor.

Za strokovne in vsebinske opredelitve, predloge ter odločitve in ocenjevanje v okviru projekta »Mladi za napredek Maribora« skrbita dve posebni komisiji, ki ju imenuje župan, in sicer Komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov v okviru projekta »Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti« ter Organizacijski odbor in ocenjevalne komisije projekta »Mladi za napredek Maribora« (okrog 130 članov vseh komisij, vsi so v glavnem strokovnjaki mariborskih fakultet, nekaj pa je tudi predstavnikov drugih vzgojno izobraževalnih institucij in gospodarstva).

Rezultati in nagrade bodo objavljeni na zaključni prireditvi, v publikacijah »Mladi za napredek Maribora 2006 – zbornik osnovne šole« in »Mladi za napredek Maribora 2006 – zbornik srednje šole«, ki bosta izšli na dan zaključne prireditve, ter na spletnih straneh Mestne občine Maribor www.maribor.si (pod rubriko aktualno od 14.4.2006 do konca aprila 2006, kasneje pa pod rubriko razpisi - Mladi za napredek Maribora).

Za več informacij pokličite go. Zdenko Bergoč, vodjo Referata za šolstvo, raziskovanje in mladino v Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor, na tel. 02 2201 298.


vodoravna delilna črta