V teku so javne obravnave prostorskih aktov za Mestno občino Maribor
vodoravna delilna črta
16.3.2006

V času javne razgrnitve in javnih obravnav lahko na razgrnjen predlog prostorskih ureditvenih pogojev podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.

V teh dneh so se začele javne obravnave predloga prostorskih ureditvenih pogojev za območje Mestne občine Maribor, katerih namen je seznanitev javnosti s predlaganimi merili in pogoji za gradnjo. S prostorsko ureditvenimi pogoji se določajo podrobna merila in pogoji , na osnovi katerih projektanti dobijo projektne pogoje in izdelajo projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja, Prostorsko ureditveni pogoji na mnogih območjih odpravljajo neskladje med prostorskimi izvedbenimi akti in urbanistično zasnovo Maribor, zaradi česar so se lahko po letu 2001 na takih območjih nekateri prostorsko izvedbeni akti izvajali le delno. S svojimi določili predstavljajo prostorski akt, ki bo na obravnavanem območju predstavljal podlage za posege v prostor do uveljavitve strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Mestne občine Maribor, ki se že pripravljata.
Javna razgrnitev poteka od 6. marca 2006 do 5. aprila 2006 na sedežu Zavoda za prostorsko načrtovanje Mestne občine Maribor (Grajska 7, Maribor), na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti KS Kamnica (Vrbanska cesta 101, Kamnica), SK Limbuš (Ob Blažovnici 41, Limbuš), KS Pekre (Bezjakova 4, Pekre), KS Razvanje (Razvanjska cesta 22, Razvanje), MČ Center (Kacova ulica 1, Maribor), MČ Ivan Cankar (Partizanska cesta 1, Maribor), MČ Brezje – Dogoše – Zrkovci (Na trati 2, Maribor), MČ Koroška vrata (Vrbanska cesta 10, Maribor), MČ Magdalena (Preradovičeva 1, Maribor), MČ Nova vas (Radvanjska cesta 64, Maribor), MČ Pobrežje (Kosovelova ulica 11, Maribor), MČ Radvanje (Lackova cesta 43, Maribor), MČ Tabor (Metelkova ulica 63, Maribor), MČ Tezno (Panonska ulica 12, Maribor), MČ Studenci (Šarhova ulica 53a, Maribor).

Tri javne obravnave prostorskih aktov so že opravljene (za dele območij KS Kamnica, MČ Koroška vrata, MČ Ivan Cankar in MČ Center, za del območja MČ Tezno ter za območje MČ Tabor in MČ Nova vas), v teh dneh pa se bodo zvrstile še naslednje:
- 16. marca 2006, z začetkom ob 10.00 uri v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova ulica 161, Pekre za celotno območje, ki ga obravnavajo prostorski ureditveni pogoji,
- 21. marca 2006, z začetkom ob 17.00 uri v prostorih MČ Pobrežje, Kosovelova 2, Maribor za dele območij MČ Pobrežje in MČ Brezje – Dogoše – Zrkovci,
- 22. marca 2006, z začetkom ob 17.00 uri v dvorani Kapucinskega samostana, Obrežna cesta 1, Maribor za dele KS Limbuš, KS Pekre, MČ Studenci in MČ Magdalena,
- 23. marca 2006, z začetkom ob 17.00 uri v osnovni šoli Ludvika Pliberška, Lackova 4, Maribor za dele območij MČ Radvanje in KS Razvanje.
V času javne razgrnitve in javnih obravnav lahko na razgrnjen predlog prostorskih ureditvenih pogojev podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko do 5. aprila 2006 poda pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se jih posreduje na elektronski naslov: www.maribor.si/zpn. Pripombe in predloge se lahko da tudi ustno na javni obravnavi. O pripombah in predlogih danih v času javne razgrnitve odloči pripravljavec. Utemeljene pripombe in predlogi bodo smiselno upoštevani pri izdelavi dopolnjenega predloga prostorskih ureditvenih pogojev. Usklajen dopolnjen predlog bo z odlokom na aprilski seji predlagan Mestnemu svetu Mestne občine Maribor.

S prostorsko ureditvenimi pogoji se določajo podrobna merila in pogoji , na osnovi katerih projektanti dobijo projektne pogoje in izdelajo projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja, Prostorsko ureditveni pogoji na mnogih območjih odpravljajo neskladje med prostorskimi izvedbenimi akti in urbanistično zasnovo Maribor, zaradi česar so se lahko po letu 2001 na takih območjih nekateri prostorsko izvedbeni akti izvajali le delno. S svojimi določili predstavljajo prostorski akt, ki bo na obravnavanem območju predstavljal podlage za posege v prostor do uveljavitve strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Mestne občine Maribor, ki se že pripravljata.
Javna razgrnitev poteka od 6. marca 2006 do 5. aprila 2006 na sedežu Zavoda za prostorsko načrtovanje Mestne občine Maribor (Grajska 7, Maribor), na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti KS Kamnica (Vrbanska cesta 101, Kamnica), SK Limbuš (Ob Blažovnici 41, Limbuš), KS Pekre (Bezjakova 4, Pekre), KS Razvanje (Razvanjska cesta 22, Razvanje), MČ Center (Kacova ulica 1, Maribor), MČ Ivan Cankar (Partizanska cesta 1, Maribor), MČ Brezje – Dogoše – Zrkovci (Na trati 2, Maribor), MČ Koroška vrata (Vrbanska cesta 10, Maribor), MČ Magdalena (Preradovičeva 1, Maribor), MČ Nova vas (Radvanjska cesta 64, Maribor), MČ Pobrežje (Kosovelova ulica 11, Maribor), MČ Radvanje (Lackova cesta 43, Maribor), MČ Tabor (Metelkova ulica 63, Maribor), MČ Tezno (Panonska ulica 12, Maribor), MČ Studenci (Šarhova ulica 53a, Maribor).

Tri javne obravnave prostorskih aktov so že opravljene (za dele območij KS Kamnica, MČ Koroška vrata, MČ Ivan Cankar in MČ Center, za del območja MČ Tezno ter za območje MČ Tabor in MČ Nova vas), v teh dneh pa se bodo zvrstile še naslednje:
- 16. marca 2006, z začetkom ob 10.00 uri v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova ulica 161, Pekre za celotno območje, ki ga obravnavajo prostorski ureditveni pogoji,
- 21. marca 2006, z začetkom ob 17.00 uri v prostorih MČ Pobrežje, Kosovelova 2, Maribor za dele območij MČ Pobrežje in MČ Brezje – Dogoše – Zrkovci,
- 22. marca 2006, z začetkom ob 17.00 uri v dvorani Kapucinskega samostana, Obrežna cesta 1, Maribor za dele KS Limbuš, KS Pekre, MČ Studenci in MČ Magdalena,
- 23. marca 2006, z začetkom ob 17.00 uri v osnovni šoli Ludvika Pliberška, Lackova 4, Maribor za dele območij MČ Radvanje in KS Razvanje.
V času javne razgrnitve in javnih obravnav lahko na razgrnjen predlog prostorskih ureditvenih pogojev podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko do 5. aprila 2006 poda pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se jih posreduje na elektronski naslov: www.maribor.si/zpn. Pripombe in predloge se lahko da tudi ustno na javni obravnavi. O pripombah in predlogih danih v času javne razgrnitve odloči pripravljavec. Utemeljene pripombe in predlogi bodo smiselno upoštevani pri izdelavi dopolnjenega predloga prostorskih ureditvenih pogojev. Usklajen dopolnjen predlog bo z odlokom na aprilski seji predlagan Mestnemu svetu Mestne občine Maribor.


vodoravna delilna črta