Vabilo za 2. nadaljevanje 35. seje, 13.03.2006, ob 15.00 uri
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

 
 
Šifra:  06202-003/2006
Datum:    7. marec  2006
 
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)
 
 
 
S K L I C U J E M
2. NADALJEVANJE 35. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
ki bo v ponedeljek, 13. marca 2006 ob 15. uri  v prostorih
Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 131
 
 
z naslednjim dnevnim redom:
 
  1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 24.
Regionalni razvojni programi – Sofinanciranje za leto 2006 GMS – 491   
 25.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem – skrajšani postopek GMS – 510
 26.
Izgradnja Lutkovnega gledališča Maribor – dopolnitev Investicijskega programa GMS – 394 GMS – 509
 27.
Poročilo o stanju okolja Mestne občine Maribor v letih 2002 –2004 (celotno poročilo vam posredujemo na priloženem CD-ju) GMS – 497
 
 
 
Ž U P A N
MESTNE OBČINE MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el
 
VABLJENI:
člani mestnega sveta
direktorica mestne uprave
predsednik  nadzornega odbora MOM
poročevalci
OBVEŠČENI:
predstavniki  svetov MČ in KS
člani nadzornega odbora MOM
mestni mladinski svet
sredstva javnega obveščanja
 
 
Gradiva so objavljena na internetni strani www.maribor.si (mestni svet, gradiva)
 
 
 


vodoravna delilna črta