Župan s predstavniki etničnih in kulturnih društev
vodoravna delilna črta
13.2.2006

Dogovor o programih, s katerimi bodo društva predstavljala svoje kulturno izročilo in nacionalne vrednote in ustanovitev koordinacije.

Danes se je župan Mestne občine Maribor Boris Sovič na delovnem razgovoru sestal s predstavniki naslednjih društev: Hrvaškega kulturnega društva, Srbskega kulturnega društva, Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostov, Makedonskega kulturnega društva Biljana, Romskega društva Romano Pralipe in Romskega društva Romano Anglunipe. Ustanovili so koordinacijo kulturnih društev in za prvo polletje izvolili koordinatorja med društvi in Mestno občino Maribor – predsednika Srbskega kulturnega društva v Mariboru Miloša Rusića, za namestnika koordinatorja, ki bo naslednji predsednik, pa predsednika Makedonskega kulturnega društva Biljana Aleksandra Kuzmanovskega. Po dogovoru se bo koordinacija srečevala trimesečno, po potrebi tudi pogosteje. Na koordinaciji se bodo dogovorili o programih, s katerimi bodo društva predstavljala svoje kulturno izročilo in nacionalne vrednote. Dogovorjeno je bilo, da se bo sočasno predstavljalo več društev in da se bodo v letošnjem letu širši javnosti predstavili dvakrat. Naslednji sestanek bo predvidoma aprila.


vodoravna delilna črta