Vabilo za 19. izredno sejo 16.1.2006, ob 13.00 uri
vodoravna delilna črta

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

MESTNI SVET

 

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

 

                                                               

 

 

 

Šifra: 06202-0002/2006

Datum:   16. januar 2006

 

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005) in 31. člena Poslovnika mestnega sveta (MUV št. 8/2005)

 

 

S K L I C U J E M

19. IZREDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v ponedeljek, 16. januarja 2006, pred 3. nadaljevanjem  33. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, v prostorih izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 131

 

 

 

z naslednjim predlaganim DNEVNIM REDOM:

 

 

1.          Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.          Obravnava in sprejem dnevnega reda

3.          Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor za leto 2006   GMS – 484

 

4.          Pravilnik o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v Mestni občini Maribor v letu 2006  GMS - 485

 

5.          Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Mestni občini Maribor v letu 2006 GMS – 486

 

 

 

Gradiva vam bodo posredovana na seji.

 

 

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

 

Vabljeni:

 

-          člani mestnega sveta,

 

-          direktorica mestne uprave,

 

-          poročevalci,

 

-          predsednik nadzornega odbora Mestne občine Maribor,

 

Obveščeni:

 

-          predstojniki, direktorji in vodje služb mestne uprave,

 

-          predsedniki svetov MČ in KS,

 

-          člani nadzornega odbora MOM,

 

-          sredstva javnega obveščanja

 

-          www.maribor.si (mestni svet, gradiva)

 

 


vodoravna delilna črta