Miljarda eurov investicij v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
12.1.2006

Skupna vrednost investicij v Mestni občini Maribor, ki vključuje v letu 2005 zaključene investicije, investicije v teku in investicije v pripravi, je približno milijarda evrov.

V zadnjih letih poteka v Mariboru intenzivne investicijska dejavnost. Letni obseg večjih investicij zadnja leta redno presega 30 mld SIT:

izvedene investicije
leto 2003 … 31,4 mld SIT
leto 2004 … 34,4 mld SIT
leto 2005 … 37,0 mld SIT

Letna investicijska rast je med 8 do 10 odstotna. Največ večjih investicij je na področju gospodarstva, stanovanjske gradnje ter komunalne infrastrukture. Največja investitorja sta zasebni sektor in država. Delež zasebnega sektorja je približno dve tretjini, države četrtina in mestne občine desetina. V letu 2005 je bilo v Mariboru izvedenih za 37 mld SIT večjih investicij, vrednost investicij v teku je 49,1 mld SIT, investicij v pripravi pa 147,9 mld SIT.

investicije v teku … 49,1 mld SIT
investicije v pripravi … 147,9 mld SIT

Obseg investicij v pripravi nakazuje, da se intenziteta investicijske dejavnosti v Mariboru stopnjuje.

V letu 2005 je bilo izvedenih največ investicij s področja gospodarstva in sicer 22,1 mld SIT, stanovanjske gradnje 4,2 mld SIT, univerze 3 mld SIT in zdravstva 2,9 mld SIT. Pri gospodarstvu ima največji delež trgovina, zatem informacijske tehnologije in industrija. Nekaj največjih investicij: poslovno-trgovski center Bauhaus ob Tržaški cesti, študentski domovi na Lentu, oddelek za psihiatrijo, stanovanjska soseska Poljane, center informacijskih tehnologij NKBM, poslovno-trgovski center Jager, centralna pekarna Kruh-pecivo na Teznu, trgovska centra Hofer, nova proizvodnja avtomobilskih delov Starkom, posodobitev proizvodnje v Siemensu in v Mariborski livarni, stanovanjska soseska na Teznu, trgovsko-storitveno-prevozniški center Ploj, hitra cesta Pesnica-Melje, posodobitev proizvodnje v Henklu, drugi stolpič neprofitnih stanovanj v Ribiški ulici, poslovno-trgovski center Tuš na Pobrežju in poslovni prostori F. A. Maik na območju nekdanjega Tama.

Od investicij v teku jih je največ s področja gospodarstva in sicer 9,5 mld SIT, stanovanjske gradnje 9,3 mld SIT, cest 7,4 mld SIT, itd. Nekaj največjih investicij je: kadetnica, vzhodna avtocesta, oddelek za otorinolaringologijo, center Tuš na Poljanah, nov objekt Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, štirje stolpiči neprofitnih stanovanj na Poljanah, stanovanjski objekti v Sernčevi ulici, soseska stanovanjskih hiš v Radvanju, apartmajske hiše in hotel Bolfenk, Pokrajinski muzej, druga faza kogeneracije v Toplotni oskrbi Maribor, poslovni center Porsche v Košakih, večnamenska športna dvorana v Ljudskem vrtu, bowling center na Teznu, razdelilna transformatorska postaja Melje, stanovanjska soseska vrstnih hiš Limbuška oaza, rekonstrukcija regionalne ceste skozi Limbuš, stanovanjski kompleks v Kamnici in stanovanjski objekt ob Pohorski ulici.

V pripravi je največ investicij s področja cest in sicer 57 mld SIT, gospodarstva 40,8 mld SIT, stanovanjske gradnje 15,5 mld SIT, izobraževanja 12,5 mld SIT, hidrotehnike 5,4 mld SIT, kulture 4,5 mld SIT. Nekaj največjih investicij je: vzhodna avtocesta, stanovanjsko-poslovni kompleks v Ul. Veljka Vlahoviča, razširitev Europarka, poslovni center Alpine-Mayreder ob Kavčičevi ulici, projekt Varovanje vodnih virov na širšem območju centralne čistilne naprave, trgovski center Spar ob Dravograjski cesti, peta etapa zahodne obvoznice, poslovno trgovski center Mercator na Pobrežju, lutkovno gledališče, prostori za Fakulteto za kmetijstvo, novogradnja na Maistrovem trgu 3, deponija in kompostarna, obnova srednješolskega centra Tezno, cesta Melje-Malečnik, projekt Hiša gosposka, nadaljnja posodobitev proizvodnje v TVT Nova, telovadnica 2. gimnazije ter obnova osrednje tržnice na Vodnikovem trgu.

Skupna vrednost investicij v Mestni občini Maribor, ki vključuje v letu 2005 zaključene investicije, investicije v teku in investicije v pripravi, je približno milijarda evrov. Pregled investicij iz zasebnega sektorja zajema le tiste investicije, za katere so že na razpolago potrebni podatki. Dejanski obseg izvedenih in investicij v teku, zlasti pa načrtovanih, je višji od prikazanega.


vodoravna delilna črta