Vabilo za 3. nadaljevanje 33. seje 16.1.2005 ob 15.00
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNI SVET

 

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

                                                                    

 

Številka:   06202-012/2005

Datum:     10. januar 2006

 

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

 

 

S K L I C U J E M

 

3. NADALJEVANJE 33. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v ponedeljek, 16. januarja 2006 ob 15. uri  v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 131

 

 

 

 

z naslednjim dnevnim redom:

 

 

  1.

 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

 26.

 

Izvajanje programa ravnanja z odpadki – poročilo o stanju v letu 2005 GMS – 463 - nadaljevanje

  7.

 

Oblikovanje cen komunalnih proizvodov in storitev za leto 2006 GMS – 462 – nadaljevanje

 

 29.

 

Odlok o spremembi poteka in poimenovanju ulic v naselju Maribor GMS - 476 – skrajšani postopek

 

 31.

 

Predlog odločitve o upravljanju s stavbo Union GMS –478

 

 

 

Ž U P A N

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el

 

 

 

 

 

 

VABLJENI:

 

-          člani mestnega sveta

 

-          direktorica mestne uprave

 

-          predsednik  nadzornega odbora MOM

 

-          direktorji javnih podjetij

 

-          poročevalci

 

 

OBVEŠČENI:

 

-          direktorji in vodje služb mestne uprave

 

-          predstavniki  svetov MČ in KS

 

-       člani nadzornega odbora MOM

 

-       mestni mladinski svet

 

-          sredstva javnega obveščanja

 

 

 

Gradiva so objavljena na internetni strani www.maribor.si (mestni svet, gradiva)

 


 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta