Poostren nadzor nad plakatiranjem
vodoravna delilna črta
16.12.2005

Zaradi mnogih kršitev Odloka o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo v Mestni občini Maribor je v mesecu decembru izveden poostren nadzor.

Proti koncu koledarskega leta se v Mariboru zvrsti veliko glasbenih, družabnih, športnih, nakupovalnih in podobnih prireditev.

To potrjuje veliko število plakatov, ki se žal pojavljajo tudi na neprimernih oz. nedovoljenih mestih. Tako je s plakati prelepljeno mnogo izložb trenutno zaprtih trgovin, sten zgradb, ograj gradbišč, avtobusnih nadstrešnic, prosto stoječih omarice ali njihovih pokrovov in celo prometnih znakov.

Iz Mestnega inšpektorata sporočajo, da je tovrstno oglaševanje v nasprotju z določili Odloka o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo v Mestni občini Maribor. Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja Komunalna inšpekcija Mestnega inšpektorata. Zaradi mnogih kršitev citiranega odloka je v mesecu decembru izveden poostren nadzor. V skladu z odlokom se za storjen prekršek kaznuje posameznik z globo 50.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe s 100.000 SIT ter pravna oseba ali podjetnik posameznik pa s 150.000 SIT.

Maribor naj bo okrašen z božično-novoletnimi okraski, ne pa s plakati na neustreznih mestih.


vodoravna delilna črta